Hakkımızda

TK-APS değişim ve gelişimi toplumsal bakış açısı ve bireylerin öznesi olduğu çeşitli toplulukların katılımı temelinde gerçekleştirme anlayışına sahip Türkiye merkezli yeni nesil bir şirketir. Ekibimiz deneyime sahip oldukları alanlarda faaliyet gösteren müşterilerimizin çalışmalarında daha etkili sonuçlar elde edebilmesi için hem bölgesel hem de küresel düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüten uzmanlardan oluşmaktadır. Uzmanlarımız hem insani yardım sektörü hem de özel sektördeki müşterilerimizin çalışmalarının etkin ve etkili sonuçlar vermesini sağlayacak sağlam temelleri olan çalışma yöntemleri oluşturmak için geniş kapsamlı verilerden yararlanmaktadır.

TK-APS ekibi olarak yerel veya uluslararası müşterilerimize ve çalışma ortaklarımıza araştırma, izleme ve veri doğrulama alanlarında ihtiyaçlarına yönelik ve sistematik çözümler sunuyoruz. Yaptığımız işlerde yenilikçi yaklaşımlar benimsemeyi ve sürdürülebilir projeler ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik en önemli unsurun çözüme yönelik ve yenilikçi yaklaşımı benimsemek olduğuna inanıyor ve nitelikli bir yönetm anlayışı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kurumsal düzeyde sürdürülebilirliği sağlamak için ise endüstriyel standartlardaki yönetim uygulamalarına dayalı organizasyonel sistemler yaratıyoruz.Hizmetlere Git